Back to top

Planet TLWG

Subscribe to Planet TLWG feed
Planet TLWG - http://linux.thai.net/planet
Updated: 31 min 49 sec ago

Kitt: พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มข. พ.ศ. ๒๕๖๐

16 December, 2017 - 18:42
วันนี้เป็นวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของ มข.  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตร่วมฉายพระฉายาลักษณ์กับพระองค์สามชุด ผมอยู่ในชุดที่สาม เป็นชุดสุดท้ายก่อนที่พระองค์จะเข้าห้องรับรองพักผ่อนอิริยาบท พระองค์มีพระปฏิสันถารอยู่นาน ทรงยิ้มแย้ม หัวเราะ มีอารมณ์ขันและหยอดมุกตอบกลับอย่างไม่ถือพระองค์ ได้เห็นพระองค์ท่านมีความสุข เวลาเสด็จพระราชดำเนินมา มข. เป็นเรื่องที่ดีที่สุดแล้ว

Thep: swath 0.6.0

1 December, 2017 - 17:11
swath 0.6.0 ออกแล้วเมื่อวันก่อน โดยมีลำดับความต่อเนื่องนับจากการปรับพจนานุกรมใน libthai 0.1.27 ดังนี้:

แต่การปรับพจนานุกรมตัดคำก็เป็นแค่น้ำจิ้มสำหรับ swath รุ่นนี้ เพราะมีการปรับซอร์สโค้ดตามที่เคยทำมาต่อไป โดยในครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ล้วงเข้าไปปรับกลไกภายในของการตัดคำ หลังจากที่รุ่นก่อน ๆ ทำแค่ส่วน command line parsing และ input/output filter ต่าง ๆ เท่านั้น

สรุปความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือ

 • ตัดตัวเลือก -l ซึ่งไม่มีเอกสารอธิบายว่าเอาไว้ทำอะไร
 • refactor dictionary ออกจากตัวตัดคำ ทำให้แยก lifetime ของพจนานุกรมออกจากตัวตัดคำ ซึ่งในอนาคตอาจเรียกตัวตัดคำซ้ำหลายครั้งได้โดยไม่ต้องเปิด dictionary ใหม่ หรือสามารถเรียกตัวตัดคำตัวเดิมซ้ำโดยเปลี่ยน dictionary ได้ เป็นต้น
 • simplify โค้ดของตัวตัดคำให้เข้าใจง่าย ลดความซับซ้อน ตัดส่วนที่ไม่จำเป็น รวมส่วนที่สามารถรวมได้
 • แก้ไขการทำงานของ longest matching scheme ที่เดิมทำงานไม่ถูกต้อง เพราะโค้ดทำงานง่ายเกินเหตุ ไม่มีการ backtrack ทำให้ได้คำตอบผิดพลาดในบางกรณี ในรุ่นนี้ได้แก้ให้ทำงานถูกต้องแล้ว (พร้อม test case สำหรับยืนยัน)
 • จัดระเบียบโค้ดยิบย่อยเพื่อความเป็นระเบียบ (ยังเหลือให้ปรับได้อีกในรุ่นถัด ๆ ไป)
 • ปรับแก้การใช้คำพูดใน manpage พร้อมกับการอ้างถึงโปรแกรม trietool ของ libdatrie แทน trietool-0.2 ซึ่งเป็นชื่อเก่า

ด้วยความเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ในกลไกภายใน จึงได้ปรับเลข minor version แทนที่จะปรับแค่ micro version โดยเปลี่ยนจากซีรีส์ 0.5.x ขึ้นเป็น 0.6.0

ในส่วนของ Debian upload ก็ได้เพิ่ม test suite สำหรับ autopkgtest ในทำนองเดียวกับ libthai ด้วย

Ott: คุณเป็นผู้นำหรือผู้ตาม?

18 November, 2017 - 00:41

ในองค์กรหนึ่งๆ มองเผินๆ อาจมองได้ว่าประกอบด้วยผู้นำและผู้ตามปะปนกันไป ผู้นำอาจจะมองว่าหมายถึง ผู้บริหารองค์กร หรือ หัวหน้างาน ส่วนผู้ตามก็คือลูกน้อง แต่แท้จริงแล้ว ในแต่ละปัจเจกบุคคล มีภาวะผู้นำและผู้ตามทั้งสองอย่างอยู่ในตัวเอง คนๆ หนึ่งเป็นทั้งผู้นำและผู้ตาม ก็ได้ เช่น เป็นหัวหน้าทีม ดูแลลูกน้องจำนวนหนึ่ง ขณะเดียวกันก็เป็นลูกน้องของผู้บริหารในระดับที่สูงกว่าอีกทีอาจจะกล่าวได้ว่า ถ้าภาวะผู้นำในตัวคนๆ หนึ่งมีมาก ก็มีแนวโน้มว่าจะได้เป็นผู้นำในระดับสูงยิ่งๆ ขึ้นไป
ถ้าภาวะผู้ตามมีมากกว่า ก็มีแนวโน้มว่าจะเล่นบทบาทเป็นสมาชิกทีมมากกว่า หรือ ทำงานในแบบฉายเดี่ยวมากกว่า

อย่างไรก็ตาม การเป็นผู้นำไม่ได้หมายความว่าดีกว่าเสมอไป และการเป็นผู้ตามก็ไม่ได้หมายความว่าจะด้อยกว่า หรืออนาคตอาชีพการงานจะตัน หรือว่ามีรายได้น้อยกว่า บ่อยครั้งในหลายๆ อาชีพ ที่บุคลากรไม่จำเป็นจะต้องเป็นหัวหน้า มีลูกทีมมากมาย ก็สามารถประสบความสำเร็จในระดับสูง รวมถึงมีรายได้สูง ตัวอย่าง เช่น อาชีพที่ใช้ฝีมือ ความสามารถเฉพาะตัว เช่น แพทย์, ศิลปิน, ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย, นักเขียน, โปรแกรมเมอร์, นักออกแบบ เป็นต้น

อาจมองได้ว่าบุคคลเหล่านี้ แม้จะไม่ได้เป็นผู้นำคนอื่น แท้จริงก็คือเป็นผู้นำตัวเอง หรือ ผู้นำทีมเล็กๆ และสามารถประสบความสำเร็จได้ไม่แพ้ผู้นำองค์กรขนาดใหญ่ รวมถึงมีข้อดีกว่าหลายๆ อย่าง เช่น
 • รับผิดชอบเฉพาะส่วนของตัวเองหรือของทีมเล็กๆ ทำให้มีเวลาและสมาธิในการทำหน้าที่ในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบและเชี่ยวชาญจริงๆ ส่งผลให้ได้ผลงานที่ดีเด่น รวมถึงมีโอกาสได้ฝึกฝนหรือศึกษาต่อยอดในด้านนั้นๆ จนเป็นผู้เชี่ยวชาญ
 • ไม่ปวดหัวกับปัญหาที่ไม่ใช่เรื่องของตน เนื่องจากความรับผิดชอบจะชัดเจนอยู่ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย หรือเลือกที่จะทำ หากมีปัญหาอื่นใดที่นอกเหนือจากที่รับผิดชอบ สามารถส่งปัญหาต่อให้กับผู้นำได้
อย่างไรก็ตาม งานอีกหลายอย่างไม่สามารถทำได้โดยคนๆ เดียว หรือ คนกลุ่มเล็กๆ ทว่า จำเป็นต้องมีทีมงานหลายฝ่าย จำเป็นต้องมีผู้นำที่ประสานพลังของทุกฝ่ายให้เป็นหนึ่งเดียว อีกทั้ง การเป็นผู้นำก็มีความท้าทายในอีกรูปแบบที่ต่างกันไป มีจุดเด่น (หรือจุดด้อยก็ไม่แน่ใจ) เช่น
 • ต้องรับผิดชอบผลงานของทั้งทีม ไม่ใช่เฉพาะส่วนของตนเอง บ่อยครั้งผลงานส่วนตัวของผู้นำเองแทบจะไม่มีหรือมีน้อยมาก ผลงานจริงๆ ของผู้นำ คือการรวมผลงานของสมาชิกในทีม ซึ่งการรวมผลงานจากหลายๆ คนเข้าด้วยกัน ก็ทำให้ผู้นำเสมือนว่า มีบทบาทหรืออำนาจตัดสินใจในสิ่งที่มีผลกระทบต่อโลกสูงกว่า มีโอกาสสร้างความสำเร็จได้มาก แต่ขณะเดียวกันก็มีโอกาสผิดพลาดได้มากขึ้นเช่นกัน
 • มีอิสระในการทำงานมากกว่า หัวหน้างานหรือผู้บริหารองค์กรอาจมองได้ว่า มีอิสระในการทำงาน ปลอดจากข้อจำกัดยิบๆ ย่อยๆ เช่น การเข้างานรูดบัตรตรงเวลา หรือ โอกาสในการเดินทาง ไปโน่นไปนี่มากมาย ได้เที่ยวฟรี ไม่จำเป็นต้องนั่งประจำโต๊ะทำงานที่สำนักงาน อย่างไรก็ตาม มองในอีกแง่หนึ่งก็คือ ท่านเหล่านั้นแบกงานติดตัวไปตลอดเวลา ไม่ว่าจะเดินทางไปที่นั่ง แม้กระทั่งอยู่บ้านพักผ่อน หรือ ท่องเที่ยวส่วนตัว หากมีลูกค้าติดต่อ หรือ งานเร่งด่วนอะไรขึ้นมา ก็ต้องตอบสนอง หรือบ่อยครั้ง บุคคลจำพวกนี้ มีเป้าหมายอยู่ในหัวที่กระตุ้นสมองให้คิดแต่เรื่องงานตลอด แม้ว่าจะกำลังอยู่ในระหว่างพักผ่อน ดังนั้นความเป็นอิสระที่เหมือนจะมี ไม่ต้องเข้าสำนักงาน สุดท้ายก็เสมือนทำงานอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่ใดนั่นเอง
ในชีวิตการทำงาน ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะเดินเส้นทางสายใด อย่างที่กล่าวไว้ตอนนั้น บุคคลหนึ่งๆ มีทั้งภาวะผู้นำและผู้ตามอยู่ในตัว ขึ้นอยู่กับท่านพอใจจะปล่อยให้ภาวะไหนมีผลตัวต่อท่านมากกว่า

หากท่านต้องการเป็นผู้ตามที่ดี ก็ต้อง
 • หมั่นเสริมสร้างความสามารถ ในส่วนที่ตนรับผิดชอบให้ดียิ่งขึ้นๆ ไป ผู้ตามแท้จริงแล้วต้องมีความรู้แตกฉานเชี่ยวชาญในสาขาของตนเองมากกว่าผู้นำ (เพราะผู้นำต้องหมดเวลาไปกับการจัดการปัญหาบุคคล การบรรลุเป้าหมาย อะไรต่างๆ ไม่มีเวลาที่จะได้ศึกษาหรือลงมือทำจริงในเนื้องานอีกต่อไป) หากแม้นไม่สามารถทำหน้าที่ในความรับผิดชอบของตนเองได้ ก็จะไม่ถูกเลือกให้ทำงาน ไม่สามารถเป็นผู้ตามได้
 • เลือกทำงานที่ดี งานที่ดี หมายถึงงานที่ 1) ชอบ 2) ทำได้ดี 3) มีประโยชน์ต่อคนอื่น เพราะถ้าไม่มีประโยชน์ต่อคนอื่น ก็มีแนวโน้มว่า ยากที่จะมีค่าตอบแทนที่ดี ยากที่จะมีคนเห็นคุณค่า
 • สำคัญที่สุด ทำงานกับผู้นำที่ดี และหน่วยงานที่ดี และถูกโฉลกกับท่าน เพราะหากอยู่กับผู้นำที่ไม่ดี, หน่วยงานที่ไม่มีอนาคต หรือ ไม่เข้ากับท่าน ต่อให้ท่านทำงานเต็มที่อย่างไร ก็คงไม่สำเร็จ และไม่มีความสุข

แต่หากท่านต้องการดำเนินชีวิตในแบบผู้นำ ต้องการเป็นหัวหน้าคน ได้สร้างผลงานที่มีผลกระทบสูงกว่า  ก็ต้องหมั่นสร้างเสริมพัฒนาบุคลิกลักษณะที่บ่งชี้ถึงความเป็นผู้นำ เช่น
 • รับผิดและชอบ ผู้นำที่ดีจักต้องรับทั้งผิดและชอบ ในผลงานของทั้งทีม ไม่เฉพาะงานของตนเอง อันที่จริงแล้ว ความชอบที่เกิดขึ้น ผู้นำต้องจักมอบให้แก่ลูกทีมที่สร้างผลงาน มิใช่โอ้อวดว่าเป็นแต่เพราะฝีมือตน ส่วนความผิดไม่ว่าจะของใครในทีม ผู้นำต้องออกตัวรับก่อน มิใช่โยนว่าเป็นผลงานของคนอื่นใด เนื่องจากถือว่าเป็นตัวแทนของบุคคลทั้งกลุ่ม และเมื่อผิดแล้วก็ต้องแก้ไข ไม่ใช่มัวแก้ตัวหรือชี้นิ้วหาคนผิด ผิดครั้งแรกส่วนใหญ่ไม่มีใครว่า อย่าให้ผิดซ้ำซากเป็นใช้ได้
 • สื่อสาร ผู้นำต้องสื่อสารตลอดเวลา สื่อสารให้ลูกทีม สื่อสารกับลูกค้า สื่อสารกับผู้นำในระดับสูงขึ้นไป สื่อสารกับสังคม การสื่อสารที่ดีไม่ใช่ว่าต้องพูดเป็นต่อยหอยทั้งวัน หรือ พูดสักแต่ว่าสื่อความออกไปครบถ้วน แต่หมายถึง ผู้รับจะต้องได้รับสารครบถ้วน ซึ่งแปลว่า ผู้นำจะต้องรู้วิธีที่จะสื่อสารให้ผู้รับสารแต่ละแบบเข้าใจ อาจจะต้องใช้ปริมาณสารและวิธีการที่แตกต่างกัน ผู้นำจักต้องหมั่นคุยหรือเขียนหรือจะใช้สื่ออะไรก็แล้วแต่ ให้ผู้ร่วมงานได้ทราบในสิ่งที่ควรจะทราบ ในเวลาที่เหมาะสม 
 • ฟังและติดตาม ผู้นำดูเหมือนว่าจะเป็นฝ่ายพูด ฝ่ายสั่งงาน แต่แท้จริงแล้วต้องรับฟังมากกว่าพูด มิฉะนั้นจะไม่รับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงาน ต้องฟังเพื่อรับความเห็นจากผู้ร่วมงาน หากสักแต่ว่าเอาแต่สั่งๆ อย่างเดียว ก็ยากที่จะสำเร็จ เมื่อฟังแล้วพบว่ามีปัญหา ก็ต้องรีบแก้ไข และสำคัญที่สุด หากสมาชิกไม่สื่อสารกลับมา ไม่มีอะไรจะพูดให้ฟัง ผู้นำก็ต้องเป็นฝ่ายติดตาม เพราะเป็นไปได้ว่าบุคลิกผู้ตามอาจไม่กล้าออกความคิดเห็น ติดปัญหาแล้วก็งงอยู่อย่างนั้น ผู้นำก็ต้องรู้ และเป็นฝ่ายเข้าถึง กิจการงานต่างๆ มีน้อยครั้งที่ผู้นำเพียงสั่งงานและถึงเวลาที่กำหนดได้ผลงานตามที่สั่งครบถ้วน ผู้นำต้องติดตามดูความคืบหน้าตลอดเวลา
 • มองภาพใหญ่ออก และเรียนรู้เรื่องใหม่ๆ อย่างรวดเร็ว ผู้นำต้องมีความเข้าใจในภาพรวมของทั้งทีม หมายความว่า สิ่งที่ต้องเรียนรู้มีมาก และรวมถึงสิ่งที่ผู้นำทำเองไม่ได้ หรือ ไม่มีความถนัด ขณะที่เวลามีน้อย เทียบกับสมาชิกทีมแต่ละคนที่มีเวลาศึกษาในเรื่องของตน ดังนั้นผู้นำมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่จะต้องเรียนรู้เร็ว และ สำคัญที่สุดคือ มองภาพใหญ่ออก ซึ่งจะทำได้ก็ต่อเมื่อผู้นำมีความเข้าใจเพียงพอในแต่ละเรื่องต่างๆ ที่ตนเองรับผิดชอบ ไม่จำเป็นต้องทำเองเป็น แต่ต้องเข้าใจหลักการและเหตุผลในระดับที่ลึกเพียงพอ ซึ่งหลายคนมีความกดดันที่จะต้องให้มาเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่ได้ชอบหรือไม่ได้สนใจ
 • สร้างแรงกระตุ้นให้คนอื่น ผู้นำต้องมีเป้าหมายและแรงกระตุ้นตนเองตลอดเวลาอันนั้นไม่ต้องพูดถึง แต่แค่นั้นยังไม่พอ ต้องสามารถสร้างแรงกระตุ้นให้สมาชิกในทีมทราบถึงเป้าหมายและมีแรงกระตุ้นในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันได้ บางคร้ั้งสมาชิกอาจมีปัญหาที่ไม่เกี่ยวกับงาน ก็ต้องอย่างน้อยรู้จักรับฟังและให้คำแนะนำที่ดีในการจัดการกับปัญหา
 • เป็นตัวอย่างที่ดี เนื่องจากผู้นำจะเป็นเสมือนต้นแบบให้กับสมาชิกในทีมโดยอัตโนมัติ หากประพฤติตนไม่เป็นตัวอย่างที่ดี เช่น ไม่ขยัน เกี่ยงงาน หนักไม่เอาเบาไม่สู้ เข้างานสาย แต่งตัวไม่เรียบร้อย พูดจาหยาบคาย หงุดหงิดอารมณ์ขึ้น ก็ยากจะปกครองลูกทีม ทั้งๆ ที่จริงๆ ผลงานอาจจะยังดี แน่นอนว่าคนเราไม่สามารถสมบูรณ์แบบไปได้ทุกเรื่อง แต่ผู้นำต้องพยายามรักษาสิ่งที่ดีไว้ให้มากกว่าสิ่งที่ไม่ดี ยิ่งมีสิ่งไม่ดีอยู่มากเท่าไหร่ หมายความว่าสิ่งที่ดีของท่านต้องโดดเด่นเป็นทวีคูณจึงจะกลบสิ่งไม่ดีเหล่านั้นได้ ขณะที่ผู้ตามไม่มีความกดดันเหล่านี้ ทำหน้าที่ของตัวเองให้สำเร็จเป็นใช้ได้ ไม่จำเป็นต้องทำตัวเป็นแบบอย่างอะไรมากมาย
ลองเลือกกันดูว่าครับ อยากดำเนินชีวิตแบบไหน ภาวะผู้นำหรือผู้ตามที่จะเหมาะสมกับตัวท่านมากกว่ากัน  ซึ่งทั้งสองแบบก็มีภาระหน้าที่แตกต่างกัน แนะนำให้เลือกแบบที่ท่านทำแล้วสำเร็จและมีความสุขในชีวิตมากกว่า ขอให้โชคดีครับ

Thep: LibThai 0.1.27 & Word Suggestion Channel

25 October, 2017 - 11:59

LibThai 0.1.27 ออกแล้ว โดยห่างจาก รุ่นที่แล้ว ถึง 10 เดือน ก็สมควรแก่เวลาปล่อยข้อมูลพจนานุกรมที่แก้ไขสะสมไว้ในช่วงเวลาดังกล่าว รวมถึงแก้ปัญหา reproducibility ที่ถูกจับโดยโครงการ Reproducible Builds ของ Debian

พูดถึงประเด็นหลังก่อน ปัญหา reproducibility ที่ตรวจพบก็คือ มีการ capture build path ลงใน document ที่สร้างด้วย doxygen ทำให้เนื้อหาที่ได้มีความแตกต่างเกิดขึ้นในกรณีที่ build path ต่างกัน ก็แก้ไขด้วยการ strip path prefix ออกเสีย

เกี่ยวกับเรื่องพจนานุกรมตัดคำ รุ่นนี้เพิ่มคำเข้ามา 175 รายการ ทำให้จำนวนคำเพิ่มจาก 24,294 คำในรุ่นที่แล้ว เป็น 24,469 คำในรุ่นนี้ โดยคำที่เพิ่ม แบ่งเป็น:

 • หมวดคำทั่วไป (เช่น เกษตราธิการ, ฉันทามติ, หายนภัย, อุบัติการณ์, นครา, เท่าไหร่, โซฟา, โซตัส, คอมเมิร์ซ, คีโม, ไตเติล/ไตเติ้ล, จากัวร์, ไซบีเรียน, พิตบูล, ฮัสกี้, เทอริยากิ, ยากิโซบะ, บิงซู, บูมเมอแรง ฯลฯ)
 • ชื่อเมือง (เช่น โกเบ, บาร์เซโลนา, เมียวดี ฯลฯ)
 • ชื่อเขตท้องถิ่น (เช่น ตะรุเตา, สุทธิสาร ฯลฯ)
 • ชื่อภูมิศาสตร์ (เช่น คอเคซัส, คิลิมันจาโร, ตังเกี๋ย ฯลฯ)
 • ชื่อในประวัติศาสตร์ (ได้แก่ โมกุล, ลาลูแบร์)
 • ชื่อชนชาติ/ภาษา (เช่น แซกซอน, บาสก์ ฯลฯ)
 • ชื่อคน/ชื่อเฉพาะ (เช่น โกโบริ, จูปิเตอร์, เจียไต๋, ญาญ่า, เมลาเนีย, โมโนไทป์, ไอเฟล ฯลฯ)
 • ศัพท์ไอที (เช่น คิวบิต, อิมเมจ, อีโมจิ, อูเบอร์, แฮชแท็ก ฯลฯ)
 • ศัพท์วิทยาศาสตร์ (เช่น ไซแนปส์, แทนซาไนต์/แทนซาไนท์, เมตาโบลิซึม/เมตาบอลิซึม ฯลฯ)
 • หมวดคำที่มักสะกดต่างจากพจนานุกรม (เช่น ลิฟท์, สันตปาปา ฯลฯ)

คำเหล่านี้ก็ได้มาจากข่าวสารและบทความต่าง ๆ เท่าที่ผมอ่านและทดสอบพบ จะเห็นว่ามีคำใหม่ ๆ (ที่หลายคำก็ไม่น่าจะใหม่) เพิ่มมาในทุก ๆ รุ่น อันที่จริงก็อยากจะสร้างช่องทางสำหรับให้ผู้ใช้แนะนำคำใหม่มานานแล้ว และไหน ๆ ก็มี โครงการที่ GitHub แล้ว ก็เลยเปิด Issue #2 ไว้รับคำแนะนำเสียเลย และกะว่าจะเปิด issue นี้ค้างไว้รับคำแนะนำไปตลอดโดยไม่ปิด หากคุณมีคำที่จะแนะนำก็ขอเชิญคอมเมนต์ได้ครับ หรือหากมีไอเดียสำหรับการสร้างช่องทางแบบอื่นก็ยินดีรับคำเสนอแนะครับ

ในส่วนของ Debian upload นอกเหนือจากการปรับรุ่นของต้นน้ำแล้ว ก็ได้เพิ่ม test suite สำหรับ autopkgtest เพื่อรองรับ CI (Continuous Integration) Test ของ Debian โดยในการอัปโหลดแพกเกจอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น libdatrie ก็จะเพิ่มการรองรับนี้ต่อไปในอนาคตเช่นกัน

Thep: Fonts-SIPA-Arundina 0.2.2

20 October, 2017 - 15:03

Fonts-SIPA-Arundina 0.2.2 ออกแล้ว รุ่นนี้ปรับปรุงความสามารถของ LaTeX package โดยดึงมาจาก Fonts-TLWG 0.6.4 สองเรื่อง คือ

 • ตัวเลือก sans เพื่อกำหนดให้ใช้ฟอนต์ sans-serif เป็นฟอนต์ปริยายของเอกสาร
 • ตัวเลือก scale=value เพื่อกำหนดอัตราย่อ-ขยายของตัวอักษร

นอกจากนี้ ยังมีรายการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเกี่ยวกับ CTAN คือผมพยายามจะเปลี่ยนชื่อแพกเกจจาก fonts-sipa-arundina ให้เป็น fonts-arundina เพื่อความกระชับในการเรียก โดยได้ทำไปแล้วสองส่วน คือ ชื่อโครงการที่ GitHub และในชื่อแพกเกจ LaTeX ซึ่งผู้ใช้สามารถเรียกใช้ด้วยคำสั่ง \usepackage{fonts-arundina} ได้

ส่วนที่ทำเพิ่มในรุ่นนี้ก็คือ การเปลี่ยนชื่อไดเรกทอรีที่ CTAN จาก /fonts/thai/fonts-sipa-arundina ให้เป็น /fonts/thai/fonts-arundina เฉย ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อแพกเกจจริง รวมทั้งเปลี่ยนชื่อ source directory ใน CTAN ZIP file ด้วย

ส่วนที่ยังเหลือ คือ ชื่อ Debian package และ ชื่อ FTP directory ที่ LTN ซึ่งทั้งสองส่วนยังเกี่ยวพันกันอยู่ และการเปลี่ยนชื่อแพกเกจใน Debian จะมีรายละเอียดให้ทำพอสมควร เช่น การรอคิว NEW, การทำ package transition, การ clean config file เก่า ฯลฯ จึงยังคงชะลอไว้ก่อน จนกว่าจะมีเวลาเป็นเรื่องเป็นราวกว่านี้

เนื่องจาก LaTeX package ของฟอนต์ Arundina ยังไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ TeXLive เหมือนกับชุด fonts-tlwg และเสิร์ฟให้ผู้ใช้ Debian ผ่านแพกเกจ latex-fonts-sipa-arundina โดยตรง ผู้ใช้ LaTeX ผ่าน Debian unstable จึงสามารถอัปเกรดและทดลองใช้ได้ทันที

bact: ออกแบบ User Interface และ User Experience กรณีศึกษาฉลากโภชนาการแบบใหม่ของสหรัฐ

8 October, 2017 - 12:44

องค์การอาหารและยาของสหรัฐ (USFDA) ปรับปรุงการออกแบบของฉลากโภชนาการใหม่ ให้ชัดเจนขึ้น บอกข้อมูลที่จำเป็น ปรับปรุงข้อมูลร้อยละที่ต้องการต่อวันให้ทันสมัยมากขึ้น และปรับปรุงการระบุหน่วยบริโภคให้เป็นไปตามพฤติกรรมจริงของผู้บริโภค

จะเห็นว่ามีการปรับ interface การแสดงผล ทำให้ข้อมูลสำคัญอย่างปริมาณแคลอรีปรากฏเด่นขึ้น ดูได้ง่ายขึ้น มองแว๊บเดียวก็เจอเลย

นอกจากนี้ในส่วนของ experience คนทำตัวมาตรฐาน ก็เข้าใจว่า สุดท้ายคนกินก็ไม่ได้กินอาหารกันตามน้ำหนักหรือปริมาตรอาหาร แต่กินตามขนาดของบรรจุภัณฑ์ ดังนั้นการระบุหน่วยบริโภค จึงคำนึงถึงขนาดบรรจุภัณฑ์ด้วย เช่นน้ำอัดลมขวด 330 มล. กับขวดครึ่งลิตร ปกติคนก็กินหมดขวดเหมือนกัน ดังนั้นจึงนับเป็น 1 หน่วยบริโภคเหมือนกัน

ตรงนี้คนทำงานต้องไม่ทำงานแค่ส่วนกราฟิกหรือการออกแบบ interface แต่ต้องไปทำความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคจริงๆ ด้วย

ลองเปรียบเทียบกับของประเทศไทยในปัจจุบัน

ข้อมูลและภาพจาก Banana Post – อย.สหรัฐดีไซน์ป้ายข้อมูลสารอาหารใหม่ ปรับสูตรโภชนาการ แจ้งน้ำตาลที่ใส่เพิ่ม (ภาพ 2 ภาพแรกดัดแปลงมาจากภาพของ USFDA)

(วันนี้นั่งเคลียร์ Desktop เจอรูปนี้เลยเอามาอัปบล็อก เผื่อหาย / Banana Post ตอนนี้เหมือนไม่ค่อยได้อัป สงสัยบก.หายตัว ถถถถถ)

bact: How to write good

8 October, 2017 - 12:15

Found on the internet.

1. Avoid alliteration always.
2. Prepositions are not words to end sentences with.
3. The passive voice is to be avoided.
4. Avoid cliches like the plague. They’re old hat.
5. It is wrong to ever split an infinitive.
6. Writers should never generalize.
Seven: Be consistent.
8. Don’t use more words than necessary. It’s highly superfluous.
9. Be more or less specific.
10. Exaggeration is a billion times worse than understatement.

More tips at PlainLanguage.gov

Thep: Fonts-TLWG 0.6.4

6 October, 2017 - 13:41

Fonts-TLWG 0.6.4 ออกแล้วเมื่อวันก่อน โดยรุ่นนี้เป็นผลงานของคุณ Abhabongse Janthong ที่ได้รายงานบั๊ก 1 รายการ และขอเพิ่มฟีเจอร์อีก 1 รายการ ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับ LaTeX ทั้งสองรายการ

Issue #1 เป็นปัญหาความไม่สมบูรณ์ของการกำหนดตระกูลฟอนต์เมื่อสลับภาษาใน Babel ทำให้คำสั่ง \normalfont ทำงานผิดพลาดเมื่อใช้ร่วมกับตัวเลือก sans ของแพกเกจ ซึ่งคุณ Abhabongse ก็ได้เสนอ Pull Request #2 เพื่อแก้ปัญหานี้

กล่าวคือ รุ่นนี้จะแก้ปัญหากรณีเช่นนี้:

\usepackage[sans]{fonts-tlwg} ... ข้อความก่อน \normalfont ข้อความหลัง

ทั้ง ข้อความก่อน และ ข้อความหลัง ควรเป็นฟอนต์ sans-serif ทั้งคู่ ซึ่งรุ่นก่อนหน้านี้จะจัด ข้อความหลัง ด้วยฟอนต์ serif ซึ่งไม่ถูกต้อง

ส่วนอีกรายการหนึ่งคือ Pull Request #3 เพื่อเพิ่มตัวเลือก scale สำหรับกำหนดอัตราย่อ-ขยายของตัวอักษรตามต้องการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในกรณีที่ใช้ฟอนต์ชุดนี้ร่วมกับภาษาอื่นที่ฟอนต์ขนาดไม่สมส่วนกัน กล่าวคือ ในรุ่นนี้ ผู้ใช้จะสามารถใช้ตัวเลือกเช่นนี้เพื่อขยายขนาดตัวอักษรขึ้น 30% :

\usepackage[scale=1.3]{fonts-tlwg}

เนื่องจากในรุ่นนี้ไม่มีความเปลี่ยนแปลงในเนื้อหาส่วนอื่นอีกนอกจากการรองรับ LaTeX ผู้ใช้จะได้พบสิ่งที่เปลี่ยนแปลง ก็จากแพกเกจ fonts-tlwg บน CTAN เท่านั้น ส่วน Debian upload นั้น ก็เป็นไปตามภาคบังคับเพื่ออัปเดตรุ่นและซอร์สโค้ด ผู้ใช้ Debian สามารถติดตามได้จากแพกเกจ texlive-lang-other ว่าจะดึง fonts-tlwg ตัวใหม่จาก CTAN มาเสิร์ฟเมื่อไร

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณคุณ Abhabongse Janthong สำหรับความคืบหน้าที่เกิดขึ้นในรุ่นนี้ครับ